Menu Close

Historie


Accelerando werd al in januari 1981 opgericht. De naam, verzonnen door dhr. R. Roodhorst, is te wijten aan de snelle oprichting en groei die Accelerando doormaakte.

Accelerando werd opgericht als drumfanfare met de daarbij behorende majorettes. Na vele jaren getraind te hebben boven de brandweerkazerne op het terrein van Unimills, kreeg Accelerando na 7 jaar een eigen clubgebouw toegewezen, gelegen op de Lindtsebenedendijk 149.

Vele jaren werd op verschillende gelegenheden opgetreden, zoals op Koninginnedag. Maar na vele succesvolle jaren werd de animo voor de drumfanfare zo nihil, dat in februari 2011 werd besloten met de drumfanfare te stoppen.

Per februari 2011 is de vereniging dan ook doorgegaan onder de naam Twirlteam Accelerando en zijn wij ons gaan richten op de twirlwedstrijden in Nederland. Helaas hebben wij in 2021 afscheid moeten nemen van ons clubgebouw en trainen wij nu in een lokale sporthal.